به اطلاع باغداران محترم می رساند جهت ثبت نام طرح مدیریت فنی و یکپارچه باغات پسته (سیماب) حداکثر تا اواخر آبان ماه به دفتر کلینیک گیاهپزشکی اتحادیه واقع در میدان امام حسین و یا شرکت های تعاونی تولید در مناطق مراجعه نمایید.

 

              (افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی به ویژه پسته در کرمان)  https://www.iribnews.ir

Template Design:Dima Group