جلسه بررسی مدیریت فنی و یکپارچه باغات پسته (سیماب) با حضور اساتید منتخب استان کرمان در روستاهای شهرستان سیرجان برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان سیرجان جلسه بررسی مدیریت فنی و یکپارچه باغات پسته (سیماب) با حضور آقایان دکتر سرچشمه پور و مهندس برادران و خانم دکتر سرمست از اساتید و محققین عرصه پسته در استان کرمان، دهیاران، روسای شورای اسلامی، مسولین مراکز خدمات جهاد کشاورزی و حضور پرشکوه کشاورزان پیشرو و علاقه مند در مناطق زیدآباد، محمودآباد، ملک آباد و کهن شهر در مورخ 06/05/1398 برگزار شد و مورد رضایتمندی تمامی کشاورزان شرکت کننده در این طرح در سال جاری بوده و درخواست همکاری و شرکت در ادامه طرح را در سال های آتی نمودند. این امر موجب تقدیر و تشکر مسئولین از کارشناسان و کشاورزان شرکت کننده در این طرح گردید. در پایان جلسه لوح تقدیری به رسم یادبود به تعدادی از کشاورزان پیشرو در این طرح داده شد.

 

 

Template Design:Dima Group