برگزاری همایش توجیحی مدیریت یکپارچه باغات در طرح سیماب با حضور معاون نظام های بهره برداری سازمان تعاون روستایی استان کرمان, مدیریت محترم جهاد کشاورزی ،مسؤلین مراکز خدمات  ومدیریت محترم تعاون روستایی شهرستان سیرجان, اساتید دانشگاهی ومرکز تحقیقات  مرتبط با این طرح, کلیه کارشناسان و مدیران عامل اتحادیه وشرکت های تعاونی تولید سیرجان و جمعی از کشاورزان پیشرو در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان. 

Template Design:Dima Group