نشست مشترک بین اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی، ناحیه مقاومت بسیج سپاه و کانون بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان سیرجان در راستای اعتلای طرح بسیج همگام با کشاورز در محل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان سیرجان برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان سیرجان نشست مشترک بین اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی، ناحیه مقاومت بسیج سپاه و کانون بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان سیرجان در راستای اعتلای طرح بسیج همگام با کشاورز با حضور آقایان مهندس میرزایی رئیس اداره تعاون روستایی، مهندس اسلاملو مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی، جناب سرهنگ پاسدار باقری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه و مهندس شاهبداغی مسئول کانون بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان سیرجان در محل اتحادیه سیرجان برگزار شد و در پایان  از آزمایشگاه خاکشناسی اتحادیه و نمایشگاه ادوات و نهاده های کشاورزی بازدید به عمل آمد.

 

Template Design:Dima Group