اطلاعیه

- برگزاری همایش علمی و فنی نمودن کشاورزی طرح همگام با کشاورز توسط سازمان بسیج مهندسین با همکاری اتحادیه شرکت های تعاونی

تولید سیرجان در روز پنجشنبه مورخ 16 شهریور ماه در محل حسینیه روستای چاه قلعه، ساعت 9 صبح و همزمان در همان روز ساعت 11 در

مسجد اوالفضل روستای خسروانی برگزار می گردد.

 - برگزاری اردوی جهادی مبارزه با کرم خراط گردو در روز دوشنبه 21 شهریور ماه توسط بسیج مهندسین با همکاری اتحادیه و شرکت های

تعاونی تولید و با حضور کلیه کارشناسان جهت مبارزه با این آفت در منطقه چهار گنبد برگزار می گردد.

 - برگزاری همایش علمی و فنی نمودن کشاورزی طرح همگام با کشاورز توسط سازمان بسیج مهندسین با همکاری اتحادیه شرکت های تعاونی

تولید سیرجان در روز چهارشنبه مورخ 22 شهریور ماه در محل حسینیه روستای محمودآباد، ساعت 10 صبح برگزار میگردد.

 - کلاس آموزشی نیاز سرمایی درختان پسته توسط سازمان بسیج مهندسین با همکاری اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان روز سه شنبه

هفدهم بهمن ماه در سالن هلال احمر شهرستان سیرجان برگزار می گردد.

Template Design:Dima Group